9 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (poz. 652)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.