18 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

17 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1633).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Tekst rozporządzenia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633