8 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę

7 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę (Dz. U. poz. 1534).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1534