2 sierpnia 2023

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zaktualizowana  w 2023 r. baza teleadresowa  placówek funkcjonujących na terenie woj. Podlaskiego:

  • Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 30.06.2023r., poz. 3599)
  • Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej
  • Baza teleadresowa miejsca schronienia/interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą domową
  • Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą domową
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych

opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Białymstoku (https://www.gov.pl/web/uw-podlaski) oraz są dostępne pod wskazanym linkiem: rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim