30 czerwca 2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 79459 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2021 r.
Data wyniku:  29 czerwca 2021 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydata:

 

Imię i nazwisko: Dawid Radziejewski
Miejscowość: Białystok