15 grudnia 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku – trzy etaty

Numer ogłoszenia: 37434

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)
w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:

Nabór zakończony wyborem kandydatek

Wynik rekrutacji:

  1. Imię i nazwisko: Ewa Dmowska
    Miejscowość: Białystok,
  2. Imię i nazwisko: Beata Kaczyńska
    Miejscowość: Białystok.
  3. Imię i nazwisko: Jolanta Murawska
    Miejscowość: Białystok.