15 grudnia 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 37432

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)
w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata