1 lutego 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – styczeń 2017

W numerze:

Reforma systemu oświaty

  • O ustroju szkolnym
  • Nowa struktura szkolnictwa
  • Status prawny dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku ze zmianą ustroju szkolnego
  • Kształcenie specjalne w nowym ustroju szkolnym
  • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe
  • Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą tzw. edukacja domowa
  • Edukacja zawodowa bliżej rynku pracy

 

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe
Data: 2017-02-01, rozmiar: 35 MB