25 października 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – październik 2017

W numerze:

 • Zmiany w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pamiętajmy o godle i barwach narodowych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Hołd Sybirakom – „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”
 • Z Białegostoku na Międzynarodową Olimpiadę  Geograficzną
 • Bo Ty jesteś zdolny ale leniwy
 • Pomyślmy chwilę o ocenianiu
 • O wychowawczej roli nie tylko szkoły
 • Cykl zajęć „Spotkania z Leonem”
 • Dobre maniery znamy i się nimi wyrózniamy
 • Potrzeby i aspiracje edukacyjne mieszkańców Białegostoku Obszaru Funkcjonalnego; odsłona pierwsza

Załączniki

październik 2017
Data: 2017-10-25, rozmiar: 30 MB