27 grudnia 2016

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2016

W numerze:
Wsparcie metodyczne szkół-Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez efektywne wykorzystanie nowych form wsparcia metodycznego-Podlaskie Laboratorium Innowacji
Kształcenie zawodowe-W trosce o rozwój zawodowy ucznia-Róbmy swoje-podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w ZST im. gen. Władysława Andersa-Białostocki „Elektryk”-atrakcyjny innowacyjny,ekologiczny, przedsiębiorczy i ukierunkowany na ucznia…
Wychowanie patriotyczne
Upowszechnienie czytelnictwa
Wydarzenia

Załączniki

grudzien_2016
Podlaskie Wieści Oświatowe - grudzien 2016
Data: 2016-12-27, rozmiar: 29 MB