22 marca 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – luty 2017

W numerze:

Wychowanie do wartości
Kształcenie zawodowe
Rozwijanie kompetencji informatycznych
Wsparcie nauczycieli i szkół

 

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe
Data: 2017-03-22, rozmiar: 32 MB