28 sierpnia 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – sierpień 2017

W numerze:

  • Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018
  • Realizacja rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017
  • Zmiany w prawie oświatowym
  • Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych
  • Zakres działania Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów
  • Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego
  • Zakres działania Delegatury w Łomży
  • Zakres działania Delegatury w Suwałkach
  • Dotacje celowe na zadania oświatowe w 2017 roku dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych województwa podlaskiego
  • Klasy wojskowe na start

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe
Data: 2017-08-30, rozmiar: 25 MB