3 października 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – wrzesień 2017

W numerze:

  • Plan nadzoru pedagogicznego
  • Komunikaty z narad Podlaskiego Kuratora Oświaty
  • Obsługa informatyczna Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów oraz zaświadczeń
  • Bezpłatny transport dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków
  • Nowy rok szkolny rozpoczęty
  • Wspomaganie szkół i placówek z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”
  • Harcerze wrócili z obozów
  • Szukam nauczyciela

Załączniki

Wrzesień 2017
Data: 2017-10-03, rozmiar: 25 MB