4 lipca 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – czerwiec 2017

W numerze:

  • Zmiany w zakresie wychowania w szkołach
  • Oddziały i szkoły sportowe
  • Zmiany w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej
  • Upowszechnienie czytelnictwa
  • Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017
  • Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2017 roku
  • IX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”
  • Dlaczego warto zdobyć certyfikat językowy?

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe
Data: 2017-07-04, rozmiar: 9 MB