15 grudnia 2017

Zarządzenie NR 97/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 66/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2015 r. w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

załacznik do zarządzenia nr 97
Data: 2017-12-15, rozmiar: 80 KB