28 lutego 2023

Zarządzenie Nr 17/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników, w składzie:

  1. Wioletta Kowieska – przewodnicząca komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
  2. Krzysztof Sochoń – członek komisji, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,
  3. Monika Rękawek – członek komisji, Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej,
  4. Małgorzata Bazyluk – członek komisji, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.