28 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury

Zarządzenie Nr 124/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2017  r.,  poz. 2342) zarządza się.

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi komisja w składzie:

  1. Joanna Strankowska  – Przewodnicząca Komisji,
  2. Dariusz Wojciuk – Członek Komisji,
  3. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

§ 4

Osoby powołane do komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 5

Z przeprowadzonej inwentaryzacji komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.