21 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§  1. Wprowadza się:

  1. tabelę płacową dla stanowisk w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. wykaz przedziałów punktowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. wykres „wyniki wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§  2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.