15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 116/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego dokument „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

§ 2

Traci  moc „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku” z dnia 5 stycznia 2011 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.