1 marca, 2024

1 marca 2024

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 na lata 2024-2028 – składanie wniosków na 2024 r

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są […]

1 marca 2024

Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Wszystko o lesie”

Zakończył się w I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficznym „Wszystko o lesie”, którego ideą było uczczenie Jubileuszu 100-lecia organizacji Lasów Państwowych, a także upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o środowisku przyrodniczo-leśnym oraz rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. W ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa uwzględniła pomysłowość przedstawienia tematu, przekaz społeczny, zgodność prac z tematem, a […]