24 listopada, 2022

24 listopada 2022

XXX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70: „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Klub 2012 przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich z siedzibą w Wyszkowie zaprasza do udziału w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Celem przedsięwzięcia jest promocja piękna polskiej piosenki lat 60 i 70. Udział w festiwalu może wziąć młodzież od lat 14 (soliści i zespoły), w tym […]

24 listopada 2022

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022– 2024

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024               W celu oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów wsparcia w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku […]

24 listopada 2022

„O’SzToZ” Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu

Minister Zdrowia,  Minister Edukacji i Nauki i Szef Kancelarii Prezydenta RP zapraszają uczniów do udziału w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu pn. O’SzToZ. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy, postaw wobec chorób cywilizacyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 11 do 18 […]

24 listopada 2022

Biznes i Zarządzanie -spotkanie dotyczące nowego przedmiotu nauczania.

Informujemy Państwa dyrektorów i nauczycieli o organizacji spotkania – webinaru dotyczącego nowego przedmiotu szkolnego – biznesu i zarządzania  (B i Z, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym). Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli MEiN oraz koordynatorów reformy przekazane zostaną podstawowe informacje o nowym przedmiocie i informacje dotyczące jego wdrożenia. Szczegóły dotyczące organizacji  spotkania: […]

24 listopada 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa […]

24 listopada 2022

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu historycznego pod  nazwą „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem […]