listopad 2022

28 listopada 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

25 listopada 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

24 listopada 2022

XXX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70: „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Klub 2012 przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich z siedzibą w Wyszkowie zaprasza do udziału w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Celem przedsięwzięcia jest promocja piękna polskiej piosenki lat 60 i 70. Udział w festiwalu może wziąć młodzież od lat 14 (soliści i zespoły), w tym […]

24 listopada 2022

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022– 2024

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024               W celu oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów wsparcia w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku […]

24 listopada 2022

„O’SzToZ” Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu

Minister Zdrowia,  Minister Edukacji i Nauki i Szef Kancelarii Prezydenta RP zapraszają uczniów do udziału w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu pn. O’SzToZ. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy, postaw wobec chorób cywilizacyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 11 do 18 […]

24 listopada 2022

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2022

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 4 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi […]

24 listopada 2022

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu historycznego pod  nazwą „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem […]

23 listopada 2022

Zmiana Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) zarządza […]

21 listopada 2022

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki i metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały zostały przygotowane w formie online i są dostępne na stronie […]

21 listopada 2022

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych. Kontrola […]

16 listopada 2022

Stan szkolnictwa mniejszości litewskiej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2022/2023.

Informacje na temat stanu edukacji mniejszości litewskiej w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023   Organizacja nauczania języka mniejszości w polskim systemie oświaty: w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości; w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem […]

16 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M. (Katedra Wawelska) zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”. Konkurs jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs jest adresowany do uczniów […]

16 listopada 2022

Projekt „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN. Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe […]

8 listopada 2022

Program SMASHED

Zaproszenie do udziału w programie SMASHED Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Program SMASHED to interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Korzystając z Programu SMASHED, nauczyciel […]