24 listopada 2022

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022– 2024

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024               W celu oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów wsparcia w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2022 r. – 2024 r. w odpowiedzi na pismo przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Białymstoku koordynuje realizację programu we wszystkich gminach w województwie podlaskim.

Jednocześnie powyższe informacje zebrane z udzielonego zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów wsparcia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Z harmonogramu realizacji programu wynika, że w kolejnych latach niezwłocznie po zebraniu informacji o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy będzie należało przekazać ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodów informacji o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, i wysokości środków potrzebnych na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne, liczbie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych na organizację tych zajęć. Natomiast sprawozdanie z realizacji zadań, w tym rozliczenia środków finansowych zostanie przekazane odpowiednio do  15 lutego danego roku.

Informacje dotyczące realizacji programu znajdują się w załącznikach.

Wszelkich informacji o programie udziela starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego pani Ewa Dmowska, tel. 85 748 48 09.

Załączniki

Kopia Załącznik do pisma edycja 2022
Data: 2022-11-24, rozmiar: 10 KB
załącznik do uchwały RM
Data: 2022-11-24, rozmiar: 166 KB