30 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

26 kwietnia 2019 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 761).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.