25 kwietnia 2019

Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe i dostaną świadectwa szkolne – projekt ustawy przyjęty przez RM i skierowany do prac parlamentarnych

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej.