19 grudnia 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

16 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2694).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Tekst rozporządzenia