19 grudnia 2023

INFORMACJA dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.

INFORMACJA

dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą”
w woj. podlaskim.

Komitet Okręgowy ww. olimpiady w Białymstoku informuje, że w dniu 8 grudnia br. odbył się etap II (międzyszkolny), w której wzięło udział 69 uczniów.
Zgodnie z pkt. VI ppkt.7 regulaminu Olimpiady do etapu III (okręgowego) zakwalifikowano
28 uczniów:

1) z rejonu Nr 1

Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Szkoła, powiat, adres email szkoły Punkty/ Miejsce
1 Piotr KUŹNIARZ II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,
ul. Narewska 11 /pow. Białystok

zso2@um.bialystok.pl

200/I
2 Piotr BIELICKI 197/II
3 Hanna POTOCKA 197/II
4 Julia MAKSIMOWICZ 196/III
5 Stanisław MATYS 196/III
6 Konrad BONDAREWICZ 196/III
7 Antoni CYBULKO 196/III
8 Maja BARSZCZEWSKA 195/IV
9 Maria ŁYSIUK 195/IV
10 Aniela STRANKOWSKA 195/IV
11 Olga MATUSZELAŃSKA 195/IV
12 Maksymilian BANACHOWICZ 194/V
13 Alicja FILIPOWICZ 194/V
14 Konrad KOŚCIAN 194/V
15 Adam KOZŁOWSKI 194/V
16 Tomasz OLSZEWSKI 194/V

2) z rejonu Nr 2

Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Szkoła, powiat, adres email szkoły Punkty/ Miejsce
1 Izabela GÓRSKA VI LO im. Króla Z. Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, pow. Białystok
lo6@um.bialystok.pl
198/I
2 Blanka BUTRUK VI LO im. Króla Z. Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, pow. Białystok
lo6@um.bialystok.pl
192/II
3 Róża Julia JĘDRZEJCZAK 192/II
4 Hanna Antonina WASZKIEWICZ 192/II
5 Maksymilian CITKOWSKI IV Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida w Białymstoku / ul. Zwierzyniecka 9a /pow. Białystok

ivlo@4lo.bialystok

179/III
6 Paweł CHARYTONIUK 160/IV
7 Błażej HORCZAK KLO im.  Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, ul. Kościelna 3 / pow. Białystok

Jolanta Lul

klo.bialystok@wp.pl

154/V

3) z rejonu Nr 3

Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Szkoła, powiat, adres email szkoły Punkty/ Miejsce
1 Aleksandra GRYGORUK II Liceum Ogólnokształcące
im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
ul. M. Kopernika  4/ powiat: bielski
lozbjn@gmail.com
177/I
2 Rafał MOROZ 159/II
3 Aleksandra OSIPIUK 157/III
4 Mateusz Szymon PLESKOWICZ II LO  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego  w Hajnówce
ul. J. Piłsudskiego 3/pow. hajnowski
sekretariat@bialorushajnowka.pl
139/IV
5 Natalia FILIMONIUK II Liceum Ogólnokształcące
im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
ul. M. Kopernika  4/ powiat: bielski lozbjn@gmail.com
124/V

4) z rejonu Nr 4

Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Szkoła, powiat, adres email szkoły Punkty/ Miejsce
1 Aleksandra SIKORSKA I LO im. T. Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4/ pow. Łomża
zso.lomza@gmail.com
187/I
2 Piotr GOŁAŚ 152/II
3 Maksym BOIKO I LO im. T. Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4/ pow. Łomża
zso.lomza@gmail.com
137/III
4 Norbert MROCZKOWSKI III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży,
ul. Senatorska 13 /pow. Łomża
sekretariat@lo3.lomza.pl
137/III
5 Dawid PAWELCZYK Katolickie Liceum im. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Sadowa 12
/pow. Łomża
131/IV
6 Cezary ZAREMBA I LO im. T. Kościuszki w Łomży
ul. Bernatowicza 4/ pow. Łomża
zso.lomza@gmail.com
131/IV
7 Krystian TYMOSIAK 120/V

1 W związku z  osiągniętymi wysokimi wynikami przez ucznia i  sugestią Komisji egzaminacyjnej z Rejonu Nr 1,  Komitet Okręgowy Olimpiady proponuje rozważenie  dodatkowego zakwalifikowania do etapu okręgowego z rejonu Nr 1 ucznia – Asya CHUB z II LO w Białymstoku – 192 pkt ( 96%).

W myśl rozdz. VII pkt. 1 Regulaminu, uczniowie, ich opiekunowie mają prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag bez możliwości ich kopiowania w dniach 19 – 21.12.2023r.:

  1. rejon Nr 1- po uzgodnieniu telefonicznym (517-225-246) z Panią Alicja Potocką;
  2. rejon Nr 2, nr 3 – w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pk. 202;
  3. rejon Nr 4 – po uzgodnieniu telefonicznym (604-097-559) z Panią Edytą Zielińską.

Załączniki

„Komunikat dotyczący wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.
„Komunikat dotyczący wyników z etapu II (międzyszkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.
Data: 2023-12-19, rozmiar: 564 KB