19 lipca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

18 lipca 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 1370).
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1370