12 października 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

10 października 2023  r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia