5 października 2023

XII Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Celem ww. Konkursu jest m.in. rozwijanie wiedzy uczniów na temat najnowszej historii Polski, kształtowanie świadomości historycznej i umacnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz inspirowanie jej do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych w celu zrozumienia wydarzeń i zachodzących procesów historycznych.

Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się jedynie na szczeblu wojewódzkim. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. a) klasy VI-VIII szkół podstawowych,
  2. b) szkoły ponadpodstawowe.

W przypadku zainteresowania Konkursem młodszych uczniów szkół podstawowych z klas I-III jego Organizator może ustanowić odrębną kategorię Konkursu i określić jej formę.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 10 kwietnia 2024 r. na adres – Sekretariat Konkursu. Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego, ul. Warszawska 13, 15-062 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres: zielinski.bialystok@interia.pl.

Załączniki