3 marca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

28 lutego 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 366).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki