19 lipca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

18 lipca 2023 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci
i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1367).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1367