20 lutego 2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 60443 z dnia 1 lutego 2020 r.

Data ogłoszenia: 1 lutego 2020 r.
Data wyniku: 17 lutego 2020 r.

Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Nazwa stanowiska: inspektor do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji  Kuratorium Oświaty w Białymstoku w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wynik naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

Imię i nazwisko: Marta Śliwińska
Miejscowość: Białystok