28 września 2022

Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2022/2023.

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku oraz Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023.

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2022/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2022/20220919_EM_2023_Informacja_P2.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/2022/20220920%20EM%202023%20Informacja%20ZALACZNIKI_P2.zip

Ponadto pragniemy zachęcić do korzystania z dodatkowych materiałów poświęconych egzaminom maturalnym przeznaczonych dla uczniów, nauczycieli oraz egzaminatorów dostępnych pod adresem:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/