29 września 2022

XXVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

 1. Informuje się, że w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.
 3. Konkurs planuje się przeprowadzić w czterech etapach w następujących terminach:
  1) 17 listopada 2022 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;
  2) 15 grudnia 2022 r. – II etap – wojewódzki, organizowany w trzech rejonach: Białystok,
  Łomża, Suwałki;
  3) 16 marca 2023 r. – III etap – ponadwojewódzki, organizowany przez Podlaskiego
  Kuratora  Oświaty w Białymstoku;
  4) 25-27 maja 2023 r. – IV etap – zawody laureatów – Gala finałowa, organizowany
  i przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.
 4. Wszystkim laureatom i finalistom II-III etapu Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych, otrzymują dodatkowe punkty w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie losyzolnierza.pl w terminie
  do 21 października 2022 r.
 6. Na koordynatora wojewódzkiego Konkursu został wyznaczony Pan Lesław Szulżuk,
  85-748-48-05, email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl.
 7. Login i hasło niezbędne do pobrania zadań konkursowych ze strony losyzolnierza.pl przedstawiciel szkoły będzie mógł odebrać w Kuratorium Oświaty oraz w Delegaturach Kuratorium w Łomży, Suwałkach zgodnie z oddzielnym komunikatem.
  Do pobrania:
 • Regulamin XXVIII Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” na rok szkolny 2022/2023.
 • Program merytoryczny konkursu.

Załączniki

Program merytoryczny konkursu
Data: 2022-09-29, rozmiar: 435 KB
Rregulamin konkursu 2022-2023
Data: 2022-09-29, rozmiar: 447 KB