kursy kwalifikacyjne

9 kwietnia 2024

Komunikat MEN: informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]