1 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 lipca 2017 roku.

Treść rozporządzenia