1 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 roku

28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1451)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku

Treść rozporządzenia