zakup podręczników

1 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 lipca 2017 roku. Treść rozporządzenia