30 czerwca 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Bazyluk Białystok
2. Paulina Boguń Grabówka
3. Anna Dziewiątkowska Białystok
4. Weronika Idźkowska Białystok
5. Ewa Kurzyna Białystok
6. Justyna Maksimiuk Białystok
7. Magdalena Maślińska-Prokopiak Białystok
8. Jan Pokaczajło Białystok
9. Marta Renberg-Rogowska Białystok
10. Emilia Rudź Białystok
11. Urszula Sawicka Białystok
12. Urszula Siłkowska Kleosin
13. Aleksandra Agnieszka Supruniuk Białystok
14. Anna Szubzda-Łabuda Białystok
15. Justyna Szymczuk Stanisławowo
16. Angelika Twarowska Białystok
17. Agnieszka Woronowicz Wasilków
18. Kinga Maria Wysocka Białystok
19. Mariusz Zaniewski Goniądz
20. Katarzyna Żamojda Białystok

 

Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu  7 lipca 2017 r. o godzinie 900 do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 (sala konferencyjna – nr 106).  W ramach I etapu procedury naboru zostanie przeprowadzony pisemny test wiedzy z zakresu znajomości ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum, prawa oświatowego i kodeksu postępowania administracyjnego.