7 lipca 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko referenta

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 

Lp. Imię Nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu
1. Anna Dziewiątkowska 39
2. Małgorzata Bazyluk 37
3. Jan Pokaczajło 31
4. Katarzyna Żamojda 22
5. Justyna Maksimiuk 21

 

 

Z wyżej wymienionymi osobami, zakwalifikowanymi na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 7 lipca 2017r. o godz. 1030 rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych (sala 106).

 

 

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń