28 grudnia 2023

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Zespoły Interdyscyplinarne woj. podlaskiego – baza teleadresowa 2023 r.

Przekazujemy do wiadomości i ewentualnego wykorzystania zaktualizowaną w 2023 r. bazę teleadresową Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego, przygotowaną i przekazaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa baza opublikowana została na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski.

Załączniki

Zespoły Interdyscypline - baza teleadresowa 2023 r.
Data: 2023-12-28, rozmiar: 247 KB