18 października 2018

Zarządzenie Nr 92/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r. i nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r.