4 stycznia 2017

Zarządzenie nr 91/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Załączniki