4 stycznia 2017

Zarządzenie nr 90 /2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Załączniki