20 listopada 2019

Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ZARZĄDZENIE NR 88 /2019
z dnia 13 listopada 2019 r.
Podlaskiego Kuratora Oświaty

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności  i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje.

§ 1

 Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

  1. Zbigniew Szpakowicz – starszy specjalista Wydziału Kadr i Organizacji (prowadzący sprawy bhp)
  2. Małgorzata Borkowska – inspektor Wydziału Kadr i Organizacji

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, któremu uległ w dniu 31.10.2019 r. pracownik Kuratorium Oświat w Białymstoku Pan Andrzej Mackiewicz.

§ 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODLASKI  KURATOR OŚWIATY
/-/
mgr Beata Pietruszka