20 listopada 2019

Uroczysta Gala podsumowująca konkurs „Europo jesteśmy z Tobą. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”

8 października 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”, który zrealizowany został w maju 2019 r. z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święta Narodowego Trzeciego Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs został sfinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

W uroczystości uczestniczyły delegacje nagrodzonych i wyróżnionych szkół i przedszkoli oraz organizatorzy konkursu: Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pani Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty i Pani Iwona Szcześniak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej.

Celem konkursu było wypracowanie i rozpropagowanie w szkołach i placówkach województwa podlaskiego nowych form przeżywania świąt narodowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych, angażujących i integrujących uczniów, nauczycieli i rodziców, a nawet środowisko lokalne.
Zrealizowane w szkole/przedszkolu działania zostały udokumentowane na zdjęciach, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Link do prezentacji szkoły przesyłały na adres poczty elektronicznej wskazany w regulaminie konkursu.
Działania przedstawione w prezentacjach oceniła komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.

Podczas uroczystości w operze przedstawiciele zwycięskich szkół otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu nagłaśniającego wartości 800.0 złotych, pamiątkowe dyplomy i grawertony oraz wydawnictwo przygotowane w związku z realizacją projektu – katalog pokonkursowy zawierający zdjęcia ilustrujące efekty konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu organizatorzy wręczyli również 20 wyróżnień. Były to pamiątkowe grawertony, dyplomy oraz katalogi pokonkursowe.

Laureatom i wyróżnionym życzymy, aby nowe pomysły na przeżywanie świąt narodowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które pojawiły się w szkołach i przedszkolach były inspiracją do dalszej pracy wychowawczej i aby znalazły naśladowców.

Załączniki:

  1. Protokół z posiedzenia jury konkursu „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”.
  2. Zdjęcia z uroczystości podsumowania konkursu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w dniu 28 października 2019 r. Autor zdjęć – Kazimierz Jankowski – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.
  3. Linki do prezentacji ilustrujących wydarzenia organizowane w związku z udziałem w konkursie w nagrodzonych szkołach i przedszkolach.

Załączniki

Protokół jury
Data: 2019-11-20, rozmiar: 680 KB
Nagrodzone prezentacje
Data: 2019-11-20, rozmiar: 631 KB