5 maja 2017

Zarządzenie Nr 49 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje:

§1

1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

  • Jolanta Jurgiel – przewodnicząca Komisji, dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
  • Franciszek Górski – członek Komisji, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego,
  • Ewa Markowska – członek Komisji, p.o. dyrektora Delegatury w Suwałkach,
  • Monika Rękawek – członek Komisji, główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej.

§2

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.