16 marca 2020

Zarządzenie Nr 33/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności wyznaczam Panią Wiolettę Kowieską Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.