20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2018 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

§1

W Zarządzeniu Nr 22/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2018 roku wprowadza się następującą zmianę:

§1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie „Małgorzata Czyżewska-Worobiej, kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku – członek zespołu”.

§2

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.